Integritetspolicy
Sekretesspolicyinformation enligt art. 13 i lagdekret 196/03 - Sekretesskod (offentliggjort i den officiella tidningen av den 29 juli 2003, generalserien nr 174, ordinarie tillägg nr 123 / L). 8 i föregående kontrakt och konst. 13 i lagstiftningsdekretet 196/03, anges nedan syftet och metoderna för behandling av de uppgifter som lämnats. Syftet med behandlingen Databehandlingen slutförs till utförandet av den uppdragna uppgiften och grundar sig på principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet och konfidentialitet. Behandling av personuppgifter avser varje operation eller uppsättning operationer som utförs med eller utan hjälp av elektroniska eller automatiska medel, om insamling, registrering, organisation, lagring, bearbetning, modifiering, urval, utvinning, jämförelse, användning, samtrafik, blockering, kommunikation, spridning, radering och förstöring av data. Metoder för bearbetning Personliga data - vid even känsliga uppgifter - samlade för att kontraktet uppfylls behandlas via vårt dator- och papperssystem. Lagring av data utförs under en period av tio år, såvida inte före denna term du upphöra med att använda våra tjänster eller upphöra med verksamheten. I så fall kommer du att begära att eventuella avbeställningar av data som finns i vårt dator- och pappersarkiv anges och anges att även om ingen sådan begäran föreligger kommer dina uppgifter att bli föremål för "blockera" av oss med avbrytande av all behandling. Obligatorisk naturAlla de begärda uppgifterna, även om de inte är obligatoriska enligt lag, är obligatoriska för att kunna utföra uppgiften. Konsekvenser av vägran att samtycka till behandling av data Om du inte samtycker till behandling av personuppgifter, även i känsliga fall, kommer det att bli omöjligt att uppfylla förpliktelserna enligt det föregående kontraktet. Ämnen till vilka personliga och känsliga uppgifter kan meddelas Personliga uppgifter (och i händelse av känsliga) får meddelas till: Företagets personal i egenskap av dataprocessorer och personer som ansvarar för hanteringen av filerna i samband med kontraktet i plats; Personalen har fått vederbörlig uppgift om säkerheten för personliga och känsliga uppgifter och rätten till integritet. Kreditinstitut för betalningsinsamling. Företagskonsulter, IT-medarbetare, advokater och relaterad personal. Under alla omständigheter förblir förbudet att meddela eller sprida personliga och känsliga uppgifter om det inte är nödvändigt för utförandet av de tjänster eller produkter som begärs av dig. Den registrerades rättigheter I samband med behandling av personliga och känsliga uppgifter enligt art. 7 (Rätt till tillgång till personuppgifter och andra rättigheter) i sekretesskoden har den berörda personen rätt: 1. För att få bekräftelse på förekomst eller inte av personliga och känsliga uppgifter om honom / henne, även om han ännu inte är registrerad, och deras kommunikation i en förståelig form. 2. För att få uppgiften: a) Uppkomsten av personuppgifter. b) syften och metoderna för bearbetningen c) Den logik som tillämpas vid bearbetning som utförs med hjälp av elektroniska instrument. d) Identifieringsuppgifter för ägare, chefer och den representant som utsetts enligt artikel 5.2. e) Ämnen eller kategorier av ämnen till vilka personuppgifterna kan meddelas eller som kan bli medvetna om det som utsedda representanter inom statens, chefernas eller agenternas territorium.3. att få: a) uppdatering, korrigering eller, när det är intresserad, integration av data; b) Annullering, omformning till anonym form eller blockering av data som behandlas i strid med lagen, inklusive de där lagring inte är nödvändig i förhållande till syftet med vilka uppgifterna samlades in eller behandlades därefter, c) certifiering att de verksamheter som avses i bokstäverna a) och b) har också, med avseende på innehållet, meddelats dem till vilka uppgifterna har meddelats eller sprids, såvida inte detta krav visar sig vara omöjligt eller innebär att användningen av medel uppenbarligen är oproportionerlig med avseende på rätten protected.4. att invända helt eller delvis: a) av berättigade skäl till behandling av personuppgifter om honom / henne, även om det är relevant för syftet med insamling b) behandling av personuppgifter om honom / henne i syfte att skicka reklammaterial eller direktförsäljning eller för marknadsundersökning eller kommersiell kommunikation. Uppgiftsansvarig är -, Tel +39 06 39723356, E-Mail: info@amaliasuites.com.Il ansvarig för databehandling är Rodolfo Consoli -, Tel ++ 06 39723356 För att utöva de rättigheter som föreskrivs i art. 7 i sekretesskoden, som anges ovan, måste den berörda personen göra en skriftlig förfrågan till - via fax +39 06 39038490 eller e-post: info@amaliasuites.com.Acquisite informationen som tillhandahålls av den registeransvarige enligt artikel 13 i Lagdekret. 196/2003 ger sitt fria samtycke så att datakontrollören, den ansvariga personen och den utsedda representanten fortsätter behandlingen av personliga och känsliga uppgifter som erhållits för att slutföra det bifogade avtalet och deras kommunikation till ämnen och för de angivna ändamålen i informationsmeddelandet själv, i den mån det är avgörande för syftet med detta informationsmeddelande.


Amalia Suites

Via Germanico, 66,
00192 Roma
Italia
Tel 0693723356
Info@amaliasuites.com

Företag:

Coroel Srl
Kontor: Via Germanico, 66 - 00192 Roma
REA: RM 1311136
Momsnummer: 11548201000Hur delar vi dina personuppgifter med utomstående parter?

  • Booking.com: Vi samarbetar med Booking.com B.V. som ligger på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam i Nederländerna (www.booking.com) (hädanefter Booking.com) för att erbjuda dig vår bokningstjänst online. Medan vi står för innehållet på denna webbplats, och du gör en bokning direkt via oss, så behandlas bokningarna via Booking.com. Informationen du anger på denna webbplats kommer således även att delas med Booking.com och dess samarbetspartners. Denna information kan innehålla personliga uppgifter som ditt namn, dina kontaktuppgifter, dina betalningsuppgifter, namnen på de du reser med och eventuella preferenser som du uppger när du bokar. För att läsa mer om Booking.com och de andra företagen i samma koncern så kan du besöka sidan Om Booking.com.
  • Booking.com skickar en mejlbekräftelse till dig samt ett mejl innan din vistelse med information om området och boendet. Booking.com erbjuder dig också internationell kundtjänst från dess lokala kontor dygnet runt, alla dagar på över 20 språk. Genom att dela dina uppgifter med Booking.coms internationella kundtjänstpersonal kan de hjälpa dig när du behöver det. Booking.com kan också använda dina uppgifter i samband med marknadsförings-, tekniska och analytiska syften vilket vidare beskrivs i Booking.coms sekretessregler. Detta innebär även att dina uppgifter kan komma att delas med andra företag som ingår i Booking Holdings Inc. för att kunna ge dig reserelaterade erbjudanden som kan vara intressanta för dig samt för att kunna erbjuda dig personlig service. Om det krävs i enlighet med rådande lagstiftning kommer Booking.com först be om din tillåtelse. Om dina uppgifter överförs till ett land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer Booking.com uppföra avtalsvillkor som säkerställer att dina personliga uppgifter fortsätter att vara skyddade i linje med europeisk standard. Om du har några frågor om hur Booking.com behandlar dina personliga uppgifter kan du kontakta dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Dina personuppgifter kan komma att delas med BookingSuite B.V. som ligger på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna – företaget som driver denna webbplats samt webbplatsen suite.booking.com.