Dasar Privasi
Maklumat Dasar Privasi mengikut seni. 13 Keputusan Undangan 196/03 - Kod Privasi (diterbitkan dalam Warta Rasmi 29 Julai 2003, Siri Umum 174, Tambahan Biasa 123 / L). 8 daripada kontrak dan seni yang terdahulu. 13 Dekri Undangan 196/03, yang berikut menyatakan maksud dan kaedah memproses data yang disediakan. Tujuan rawatan Pemprosesan data dimuktamadkan untuk pelaksanaan tugas yang diamanahkan dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, ketepatan dan ketelusan dan kerahsiaan. Pemprosesan data peribadi bermaksud sebarang operasi atau set operasi, yang dijalankan dengan atau tanpa bantuan elektronik atau cara automatik, mengenai pengumpulan, rakaman, organisasi, penyimpanan, pemprosesan, pengubahsuaian, pemilihan, pengekstrakan, perbandingan, penggunaan, interkoneksi, menyekat, komunikasi, penyebaran, penghapusan dan pemusnahan data. Kaedah pemprosesanPersonal data - sekiranya data yang sensitif - dikumpulkan untuk memenuhi kontrak diproses, melalui komputer dan sistem kertas kami. Penyimpanan data dilakukan selama sepuluh tahun, kecuali sebelum tempoh ini, anda berhenti menggunakan perkhidmatan kami atau hentikan aktiviti tersebut, yang mana akan menjadi permintaan anda untuk meminta kemungkinan pembatalan apa-apa data yang terdapat di arkib komputer dan kertas kami, menyatakan bahawa, walaupun tanpa permintaan itu, data anda akan tertakluk kepada "menyekat" kami dengan penggantungan semua pemprosesan. Sifat Wajib Semua data yang diminta, walaupun tidak wajib oleh undang-undang, adalah wajib untuk melaksanakan tugas yang diberikan. akibat keengganan untuk bersetuju dengan pemprosesan data Jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan data peribadi, walaupun dalam perkara yang sensitif, akan mengakibatkan ketidakmungkinan memenuhi kewajiban di bawah kontrak sebelumnya. Subjek yang membolehkan data peribadi dan sensitif disampaikan Data peribadi (dan, sekiranya berlaku, sensitif) boleh disampaikan kepada: Personel syarikat dalam kapasiti mereka sebagai pemproses data dan orang yang bertanggungjawab memproses pengurusan fail berkaitan dengan kontrak tempat; kakitangan telah diarahkan dengan sewajarnya mengenai keselamatan data peribadi dan sensitif dan hak privasi. Institusi kredit untuk operasi kutipan pembayaran. Perunding perniagaan, kolaborator IT, peguam dan kakitangan yang berkaitan. Walau bagaimanapun, larangan untuk menyampaikan atau menyebarkan data peribadi dan sensitif yang dikumpulkan di mana ini tidak perlu untuk prestasi perkhidmatan atau produk yang diminta oleh anda masih dalam apa jua keadaan. hak subjek data Berkaitan dengan pemprosesan data peribadi dan sensitif, berdasarkan seni. 7 (Hak akses kepada data peribadi dan hak-hak lain) Kod Privasi, pihak yang berminat mempunyai hak: 1. untuk mendapatkan pengesahan kewujudan atau tidak data peribadi dan sensitif mengenai dia, walaupun belum didaftarkan, dan komunikasi mereka dalam bentuk yang boleh difahami. 2. untuk mendapatkan petunjuk: a) asal data peribadi; b) tujuan dan kaedah pemprosesan; c) logik yang digunakan dalam hal pemprosesan yang dijalankan dengan bantuan instrumen elektronik; d) butiran pengenalan pemilik, pengurus dan wakil yang ditetapkan menurut artikel 5, perenggan 2; e) subjek atau kategori mata pelajaran yang kepadanya data peribadi boleh dikomunikasikan atau yang mungkin menyedarinya sebagai wakil yang ditentukan di wilayah Negara, pengurus atau ejennya.3. untuk mendapatkan: a) pengemaskinian, pembetulan atau, apabila berminat, penyepaduan data; b) pembatalan, transformasi ke dalam bentuk tanpa nama atau menyekat data yang diproses sebagai melanggar undang-undang, termasuk penyimpanan yang tidak perlu berkaitan dengan tujuan yang mana data dikumpulkan atau kemudiannya diproses; c) dalam surat a) dan b) telah dimaklumkan, juga berkenaan dengan kandungan mereka, kepada orang-orang yang data telah dikomunikasikan atau disebarkan, melainkan jika kehendak ini terbukti tidak mungkin atau melibatkan penggunaan secara nyata tidak seimbang berkenaan dengan hak dilindungi. untuk membantah, secara keseluruhan atau sebahagiannya: a) atas alasan yang sah untuk pemprosesan data peribadi mengenai dirinya, walaupun berkaitan dengan tujuan pengumpulan; b) untuk memproses data peribadi berkenaan dengannya untuk tujuan menghantar bahan pengiklanan atau jualan langsung atau untuk menjalankan penyelidikan pasaran atau komunikasi komersial. pengawal data adalah, Tel +39 06 39723356, E-Mail: info@amaliasuites.com.Il bertanggungjawab untuk pemprosesan data adalah Rodolfo Consoli -, Tel ++ 06 39723356 Untuk melaksanakan hak-hak yang disediakan dalam seni. 7 Kod Privasi, yang disenaraikan di atas, orang yang berkenaan harus membuat permintaan bertulis - melalui Fax +39 06 39038490 atau E-mail: info@amaliasuites.com.Apakah maklumat yang diberikan oleh pengawal data menurut Perkara 13 dari Dekri Undangan. 196/2003, memberikan persetujuannya secara bebas supaya Pengawal Data, orang yang bertanggungjawab dan wakil yang ditetapkan meneruskan pemprosesan data peribadi dan sensitif yang diperolehi untuk menyelesaikan kontrak yang dilampirkan dan komunikasi mereka kepada subjek dan untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis maklumat itu sendiri, setakat mana ia menjadi penting untuk tujuan notis maklumat ini.


Amalia Suites

Via Germanico, 66,
00192 Roma
Itali
Tel 0693723356
Info@amaliasuites.com

Syarikat:

Coroel Srl
Pejabat berdaftar: Via Germanico, 66 - 00192 Roma
REA: RM 1311136
Nombor VAT: 11548201000Bagaimanakah kami kongsi data anda dengan pihak ketiga?

  • Booking.com: Kami telah bekerjasama dengan Booking.com BV, yang terletak di Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Belanda (www.booking.com) (kini dipanggil Booking.com) untuk menawarkan perkhidmatan tempahan online kami. Walaupun kami menyediakan kandungan ke laman web ini dan anda membuat tempahan terus dengan kami, tempahan diproses melalui Booking.com. Oleh karena itu, informasi yang anda masukkan ke dalam laman web ini akan dibagikan dengan Booking.com dan rakan niaganya. Maklumat ini mungkin termasuk data peribadi seperti nama anda, maklumat hubungan anda, maklumat pembayaran anda, nama-nama tetamu yang melancong dengan anda dan apa-apa pilihan yang anda nyatakan semasa membuat tempahan. Untuk ketahui lebih lanjut megenai keluarga korporat Booking.com, layari Tentang Booking.com.
  • Booking.com akan menghantar emel pengesahan, emel sebelum ketibaan dan memberi anda maklumat tentang kawasan dan penginapan kami. Booking.com juga akan menyediakan perkhidmatan pelanggan antarabangsa 24/7 dari pejabat tempatannya dalam lebih dari 20 bahasa. Perkongsian maklumat anda dengan kakitangan perkhidmatan pelanggan global Booking.com membolehkan mereka memberi respons apabila memerlukan bantuan. Booking.com boleh menggunakan data anda untuk tujuan teknikal, analitik dan pemasaran seperti yang diterangkan selanjutnya dalam Polisi Privasi Booking.com. Ini termasuk kemungkinan data anda juga dikongsi bersama dengan ahli-ahli syarikat Booking Holdings Inc. yang lain untuk analisis untuk memberikan anda tawaran berkaitan lawatan yang mungkin menarik bagi anda dan menawarkan perkhidmatan yang disesuaikan. Sekiranya diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan, Booking.com akan meminta kebenaran anda terlebih dahulu. Jika data anda dipindahkan ke negara di luar Kawasan Ekonomik Eropah, Booking.com akan membuat pengaturan kontrak untuk memastikan data peribadi anda masih dilindungi sejajar dengan piawaian Eropah. Jika anda mempunyai soalan mengenai pemprosesan data peribadi anda oleh Booking.com, sila hubungi dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Data peribadi anda mungkin dikongsi dengan BookingSuite B.V. yang terletak di Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Belanda, syarikat yang mengendalikan laman web ini dan laman web suite.booking.com.