Tietosuojakäytäntö
Tietosuojakäytäntö Art. 13 § 196/03 - Tietosuojalakoodi (julkaistu 29. heinäkuuta 2003 julkaistussa virallisessa lehdessä, yleiset sarjanumerot 174, tavallinen lisäys nro 123 / L). 8 edellisestä sopimuksesta ja art. Asetuksen 196/03 asetuksella 13 säädetään seuraavassa esitetyn tiedon käsittelyn tarkoitus ja menetelmät. Hoiton tarkoitus Tietojenkäsittely viimeistellään tehtävän suorittamiseen ja perustuu laillisuuden, oikeellisuuden ja avoimuuden periaatteisiin sekä luottamuksellisuuteen. "Henkilötietojen käsittelyllä" tarkoitetaan kaikkia sähköisiä tai automatisoituja keinoja tai ilman niitä toteutettavia toimia tai toimintamalleja, jotka koskevat tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, tallentamista, käsittelyä, muuttamista, valintaa, poistamista, vertailua, käyttöä, yhteenliittämistä, estää, välittää, levittää, poistaa ja tuhota. Prosessin käsittelymenetelmät Henkilökohtaiset tiedot - jos kyseessä ovat arkaluonteiset tiedot - jotka on kerätty sopimuksen täyttämiseksi, käsitellään tietokone- ja paperijärjestelmämme kautta. Tietojen tallentaminen kestää kymmenen vuotta, ellei ennen lopeta palvelujemme käytöstä tai lopeta toiminto, jolloin sinun on pyydettävä pyytämään mahdollinen peruuttaminen tietokoneellamme ja paperikirjastossamme olevista tiedoista ja täsmennettävä, että vaikka tällaista pyyntöä ei olisi, tietosi ovat "estää" meitä keskeyttämällä kaikki käsittely. Pakollinen luonneKaikki pyydetyt tiedot, vaikka ne eivät olisikaan pakollisia lain mukaan, ovat pakollisia tehtävän suorittamiseksi. tietojen käsittelyn epäämisen seuraukset Jos et hyväksy henkilötietojen käsittelyä edes herkissä tapauksissa, se johtaa siihen, että edellisen sopimuksen mukaiset velvoitteet eivät ole mahdollisia. Henkilöt, joille henkilökohtaisia ​​ja arkaluonteisia tietoja voidaan välittää Henkilökohtaiset tiedot (ja mahdollisesti arkaluonteiset) voidaan ilmoittaa: Yrityksen henkilökunta tietojenkäsittelijänä ja henkilöille, jotka hoitavat sopimukseen liittyvien tiedostojen hallintaa paikka; henkilöstöä on asianmukaisesti neuvottu henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen turvallisuudesta sekä yksityisyyden suojasta. Luottolaitokset maksujen keräämiseen. Yrityskonsultit, IT-yhteistyökumppanit, asianajajat ja niihin liittyvä henkilökunta. Joka tapauksessa kielletään välittämään tai levittämään henkilökohtaisia ​​ja arkaluonteisia tietoja, jotka ovat kerättyjä, mikäli tämä ei ole tarpeen vaadittujen palvelujen tai tuotteiden suorittamiselle. rekisteröityjen henkilöiden oikeudet Yksityishenkilöiden ja arkaluonteisten tietojen käsittelystä, Yksityisyydensuojakoodin 7 (Oikeus saada henkilötietoja ja muita oikeuksia), asianomainen osapuoli on oikeutettu: 1. saamaan todisteet siitä, onko hänelle olemassa henkilökohtaisia ​​ja arkaluonteisia tietoja, vaikka niitä ei olisi vielä rekisteröity, ja heidän viestintänsä ymmärrettävässä muodossa. 2. saada merkintä: a) henkilötietojen alkuperä; b) jalostuksen tarkoitukset ja menetelmät; c) sähköisen välineen avulla suoritetun käsittelyn yhteydessä sovellettava logiikka; d) omistajan, johtajien ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn edustajan tiedot; e) henkilöt tai henkilöryhmät, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa tai jotka saattavat tulla tietoisiksi nimetyksi edustajaksi valtion alueella, johtajien tai asiamiesten toimesta.3. saada: a) tietojen päivittäminen, korjaaminen tai kiinnostuksen kohteena; b) laittomasti käsiteltyjen tietojen peruuttaminen, muuttaminen nimettömiksi tai estetyiksi, mukaan lukien ne, joissa varastointi ei ole välttämätöntä suhteessa siihen tarkoitukseen, johon tiedot kerättiin tai käsiteltiin myöhemmin, c) todistetaan, että kyseiset toimet a) ja b) on ilmoitettu myös niiden sisällön osalta niille, joille tiedot on toimitettu tai levitetty, ellei tämä vaatimus osoittaudu mahdottomaksi tai että niissä käytetään sellaisten keinojen käyttöä, jotka ovat ilmeisen suhteettomia suhteessa oikeuteen protected.4. vastustaa kokonaan tai osittain: a) häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn perusteltuja syitä, vaikka ne olisivatkin asiaankuuluvia keräystä varten; b) häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä mainosmateriaalin tai suoramyynnin lähettämiseksi tai markkinatutkimuksen tai kaupallisen viestinnän suorittamiseksi. rekisterinpitäjä on -, puh. +39 06 39723356, sähköposti: info@amaliasuites.com. Tietojenkäsittelystä vastaava on Rodolfo Consoli, puh. 06 39723356. Edellä mainitun tietosuojalakoodin 7 §: n mukaan asianomaisen on tehtävä kirjallinen pyyntö - faksilla +39 06 39038490 tai sähköpostilla: info@amaliasuites.com. Tarvitaan rekisterinpitäjän 13 §: Lakiasetus. 196/2003, antaa ilmaisen suostumuksensa, jotta rekisterinpitäjä, vastuuhenkilö ja nimetty edustaja voivat käsitellä liitteenä olevan sopimuksen täyttämiseen hankittujen henkilökohtaisten ja arkaluontoisten tietojen käsittelyn ja viestinnän kohteille ja ilmoitetuille tarkoituksille itse ilmoitusta koskevassa ilmoituksessa, siltä osin kuin se on tärkeä väline tämän tiedonannon tarkoituksessa.


Amalia Suites

Via Germanico, 66,
00192 Roma
Italia
Puh 0693723356
Info@amaliasuites.com

Yhtiö:

Coroel Srl
Rekisteröity toimisto: Via Germanico, 66 - 00192 Roma
REA: RM 1311136
ALV-numero: 11548201000Miten jaamme henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa?

  • Booking.com: Tarjoamme sinulle online-varauspalveluita yhdessä Booking.com B.V:n kanssa, joka sijaitsee osoitteessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat (www.booking.com) (tästä eteenpäin Booking.com). Vaikka me tarjoamme sisällön tälle sivustolle ja teet varauksen suoraan kanssamme, varaukset käsitellään Booking.comin kautta. Tälle sivustolle syöttämäsi tiedot jaetaan siksi myös Booking.comille ja sen yhteistyökumppaneille. Nämä tiedot voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimen, yhteystiedot, maksutiedot ja asiakkaan mukana matkustavien henkilöiden nimet sekä mahdolliset varauksen yhteydessä ilmoittamasi mieltymykset. Jos haluat lisätietoja Booking.comin yritysperheestä, käy sivulla Booking.com yhtiönä.
  • Booking.com lähettää sinulle sähköpostitse varausvahvistusviestin ja toisen viestin ennen saapumista ja antaa tietoa alueesta ja majoituksestamme. Booking.com tarjoaa myös kansainvälistä asiakaspalvelua 24/7 paikallistoimistoistaan yli 20 kielellä. Kun jaat tietosi Booking.comin kansainvälisen asiakaspalvelutiimin kanssa, he osaavat vastata sinulle, jos tarvitset apua. Booking.com voi käyttää tietojasi teknisiin sekä analysointi- ja markkinointitarkoituksiin, kuten jäljempänä kohdassa Booking.comin yksityisyydensuojalausekkeessa on kuvattu. Se tarkoittaa, että tietojasi saatetaan jakaa myös muiden Booking Holdings Inc:iin kuuluvien yritysten kanssa, jotta sinulle voidaan tarjota kiinnostavia matkailuun liittyviä tarjouksia ja räätälöityä palvelua. Sovellettavan lainsäädännön niin vaatiessa Booking.com pyytää tarpeen mukaan ensin suostumustasi. Jos tietojasi siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, Booking.com tekee sopimuksellisia järjestelyitä, jotta henkilötietosi ovat edelleen suojattuja Euroopan standardien mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Booking.com käsittelee henkilötietojasi, lähetä viesti osoitteeseen dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Henkilötietosi voidaan jakaa BookingSuite B.V:n kanssa, joka sijaitsee osoitteessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat. Se on yritys, joka tarjoaa tämän sivuston ja sivuston suite.booking.com.