Zásady ochrany osobních údajů
Informace o zásadách ochrany osobních údajů podle čl. 13 legislativního nařízení 196/03 - zákon o ochraně osobních údajů (zveřejněný v Úředním věstníku z 29. července 2003, obecné číslo 174, řádný dodatek č. 123 / L). 8 předchozí smlouvy a čl. 13 legislativního nařízení 196/03 stanoví následující účely a způsoby zpracování poskytnutých údajů. Účel zpracování Zpracování dat je dokončeno k plnění svěřené úkoly a je založeno na zásadách zákonnosti, správnosti a transparentnosti a důvěrnosti. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s elektronickými nebo automatizovanými prostředky nebo bez něho týkajících se shromažďování, zaznamenávání, organizace, uchovávání, zpracování, úpravy, výběru, získávání, porovnávání, použití, propojení, blokování, komunikace, šíření, vymazávání a zničení dat. Způsob zpracováníPersonální údaje - v případě citlivých údajů - shromážděné pro plnění smlouvy jsou zpracovány prostřednictvím našeho počítačového a papírového systému. Ukládání dat probíhá po dobu deseti let, ledaže před tímto termínem jste přestanete využívat naše služby nebo ukončíte činnost, v takovém případě vás požádáme, abychom požádali o případné zrušení jakýchkoli dat v našem počítači a archivu papíru, přičemž specifikujeme, že i při neexistenci takového požadavku budou vaše údaje podléhat "blokuje" nás s pozastavením veškerého zpracování. Povinná přírodaVšechny požadované údaje, i když nejsou zákonem povinné, jsou povinné pro provedení zadaného úkolu. důsledky odmítnutí souhlasu se zpracováním údajů Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, dokonce i v citlivých případech, bude to mít za následek nemožnost plnit závazky vyplývající z předchozí smlouvy. Subjekty, kterým mohou být sděleny osobní a citlivé údaje Osobní údaje (a v případě citlivých údajů) mohou být sděleny: zaměstnancům společnosti jako zpracovatelům údajů a osobám odpovědným za zpracování spisů týkajících se smlouvy v místo; zaměstnanci byli náležitě poučeni o bezpečnosti osobních a citlivých údajů ao právech na soukromí. Úvěrové instituce pro operace inkasa. Obchodní konzultanti, spolupracovníci v oblasti informačních technologií, právníci a související zaměstnanci. V každém případě zůstává v každém případě zákaz sdělování nebo šíření shromažďovaných osobních a citlivých údajů, pokud to není nezbytné pro výkon požadovaných služeb nebo produktů. práva subjektu údajů V souvislosti se zpracováním osobních a citlivých údajů podle čl. 7 (právo na přístup k osobním údajům a jiným právům) kodexu ochrany osobních údajů má zainteresovaná strana právo: 1. získat potvrzení o existenci osobních a citlivých údajů, které se jej týkají, a to i tehdy, a jejich komunikaci ve srozumitelné podobě. 2. pro získání označení: a) původ osobních údajů; b) účely a způsoby zpracování; c) logiku použitou v případě zpracování provedeného pomocí elektronických přístrojů; d) identifikační údaje majitele, vedoucích pracovníků a zástupce určeného podle čl. 5 odst. 2; e) subjekty nebo kategorie subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které se o nich mohou dozvědět jako určeného zástupce na území státu, vedoucích pracovníků nebo agentů.3. získat: a) aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu integraci dat; b) zrušení, přeměnu na anonymní formu nebo zablokování zpracovávaných údajů v rozporu se zákonem, včetně těch, u nichž není skladování nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány, c) potvrzení, že operace uvedené v písmenech a) ab) byly také sděleny, pokud jde o jejich obsah, těm, kterým byla sdělena nebo šířena, pokud se tato skutečnost neukáže jako nemožná nebo je spojena s použitím prostředků zjevně nepřiměřených z hlediska práva protected.4. zcela nebo zčásti: a) z oprávněných důvodů zpracovávat osobní údaje, které se ho týkají, a to i v případě, že se jedná o účel sběru; b) zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají za účelem zasílání reklamního materiálu nebo přímého prodeje nebo pro účely průzkumu trhu nebo komerční komunikace. správce údajů je -, Tel +39 06 39723356, E-Mail: info@amaliasuites.com.I zodpovědný za zpracování údajů je pan Rodolfo Consoli -, Tel ++ 06 39723356 Za účelem výkonu práv stanovených v čl. 7 výše uvedeného Kodexu ochrany osobních údajů, musí dotyčná osoba písemně požádat - prostřednictvím faxu +39 06 39038490 nebo e-mailu: info@amaliasuites.com.Podle informací poskytnutých správcem údajů podle článku 13 Legislativní nařízení. 196/2003 uděluje svobodný souhlas k tomu, aby správce údajů, odpovědný pracovník a určený zástupce přistoupili k zpracování osobních a citlivých údajů získaných za účelem uzavření přiložené smlouvy a jejich sdělování subjektům a pro účely uvedené v samotném informačním oznámení, pokud je pro účely tohoto informačního oznámení rozhodující.


Amalia Suites

Via Germanico, 66,
00192 Roma
Itálie
Tel 0693723356
Info@amaliasuites.com

Společnost:

Coroel Srl
Sídlo: Via Germanico, 66 - 00192 Roma
REA: RM 1311136
DIČ: 11548201000Jak sdílíme Vaše osobní informace se třetími stranami?

  • Booking.com: Spojili jsme se se společností Booking.com B.V., se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko (www.booking.com) (dále jen Booking.com), abychom Vám nabídli naše on-line rezervační služby. To znamená, že my poskytujeme obsah této webové stránky a Vy provedete rezervaci přímo s námi a rezervace je pak zpracována prostřednictvím Booking.com. Údaje, které zadáte na tomto portálu, budou proto sdíleny také se společností Booking.com a jejími přidruženými partnery. Tyto údaje mohou zahrnovat osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o platbě, jména hostů, kteří cestují s Vámi a preference, které uvedete při provádění rezervace. Pokud se chcete dozvědět více o korporaci Booking.com, navštivte stránku O Booking.com.
  • Booking.com Vám může zaslat e-mail s potvrzením rezervace a e-mail před Vaším příjezdem, který obsahuje informace o ubytování a jeho lokalitě. Booking.com Vám za pomoci místních kanceláří bude také poskytovat mezinárodní zákaznický servis, který je k dispozici 24 hodin denně ve více než 20 jazycích. Sdílení Vašich údajů s globálním zákaznickým servisem Booking.com umožní zaměstnancům tohoto zákaznického servisu reagovat v případech, kdy potřebujete asistenci. Booking.com může použít Vaše osobní údaje pro technické, analytické a marketingové účely, jak je dále popsáno v prohlášení o ochraně soukromí Booking.com společnosti Booking.com. To znamená, že Vaše údaje mohou být sdíleny také s ostatními členy skupiny Booking Holdings Inc. za analytickými účely, aby Vám mohly být poskytovány služby upravené podle Vašich potřeb a nabídky zaměřené na cestování, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pokud to bude třeba, Booking.com Vás v souladu s platnými zákony požádá o Váš souhlas. Pokud jsou Vaše údaje převedeny do země mimo Evropský hospodářský prostor, společnost Booking.com uzavře smluvní ujednání, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou stále chráněny v souladu s evropskými normami. Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů společností společnosti Booking.com, obraťte se prosím na adresu dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společností BookingSuite B.V. se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko, tedy společností, která provozuje tuto webovou stránku a stránku suite.booking.com.